SIAPS tjänster

Inom SIAP arbetar vi inom flera områden med samma huvudfokus: att förbättra och utveckla människor och organisationer. SIAP är ursprungligen specialiserat mot personbedömning inom flygbranschen. Idag har vi en betydligt bredare profil och arbetar med en stor variation av uppdrag också inom andra högsäkerhetsyrken och högkvalificerade positioner inom privat och offentlig sektor. Vi tillhandahåller även utbildning, föreläsningar och andra utvecklingsinsatser inom det arbets- och organisationspsykologiska fältet.

SIAP är specialiserad på psykologtjänster inom flygbranschen och andra verksamheter där risk- och säkerhet är i fokus. Vi anpassar och skräddarsyr uppdrag utifrån önskemål, och vår organisation gör det möjligt för oss att vara flexibla och ha ett nära samarbete med våra uppdragsgivare. Våra uppdragsgivare är allt ifrån flygskolor och flygbolag till myndigheter.

SIAP erbjuder tjänster inom följande områden: 

 • Person- och kapacitetsbedömning vid rekrytering eller befordran
 • Psykologiska bedömningar och utredningar
 • Utvecklings- och förändringsarbete i organisationer
 • Utbildning, föreläsningar och workshops

 

Några av våra uppdragsgivare och samarbetspartners är:

 • THAI Airways International
 • FlygBRA
 • Thomas Cook
 • TUIFly
 • OSM Academy
 • Trafikflyghögskolan Lunds universitet (TFHS)
 • Svensk Pilotutbildning (SPU)
 • Aviation Capacity Resources (ACR)
 • Transportstyrelsen
 • Trafikverket

 

Maila gärna på info@siap.se om du vill veta mer så hör vi av oss!