Om SIAP

SIAPs unika kompetens består i att vi arbetar med psykologiska frågor utifrån en vetenskaplig bas med fokus på hållbarhet och utveckling av såväl individens som organisationens resurser. 

SIAP var ursprungligen specialiserat mot personbedömning inom flygbranschen, men har idag en betydligt bredare profil och arbetar med en stor variation av uppdrag inom högrisk- och säkerhetsyrken i privat och offentlig sektor. Vi tillhandahåller även utbildning, föreläsningar och andra utvecklingsinsatser inom det arbets- och organisationspsykologiska fältet.

Vi har ett nära samarbete med Aleris Dyk-och Flygmedicinskt centrum på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm.

SIAP består av ett team på 12 psykologer och specialistkonsulter som jobbar på uppdragsbasis. Alla som jobbar i SIAP är högutbildade och är antingen legitimerade psykologer, doktorerade inom psykologi/beteendevetenskap eller har specialistkunskaper inom områdena beteendevetenskap och säkerhetsarbete som gör dem högt kvalificerade för våra olika uppdrag. 

SIAP ägs av Dr Marika Melin och Dr Pär Larsson.

Maila gärna på info@siap.se så hör vi av oss!