Att bli pilot

Information om hur du går tillväga för att bli pilot hittar du på flygskolornas hemsidor. Där finns beskrivet vad som krävs i form av förkunskapskrav, olika medicinska och psykologiska testningar samt vilka intyg som fordras, och förstås vad som ingår i en flygutbildning. Flera av flygskolorna erbjuder också regelbundet öppet hus-dagar som du kan anmäla dig till om du vill veta mer om hur man blir pilot.

Nedan finns länkar till de flygskolor SIAP samarbetar med och som erbjuder både de statligt finansierade YH Integrerade Trafikflygarutbildningarna och privata pilotutbildningsprogram:

OSM Aviation Academy

Trafikflyghögskolan (TFHS)

Svensk pilotutbildning (SPU)

 

Du kan också lyssna på Pilotpodden. Det 6:e avsnittet handlar just om flygpsykologisk lämplighetsbedömning - Lyssna här