Scandinavian Institute of Aviation Psychology
Psykologtjänster inom flyg, högrisk- och säkerhetsyrken

SIAPs unika kompetens består i att vi arbetar med psykologiska frågor utifrån en vetenskaplig bas med fokus på hållbarhet och utveckling av såväl individens som organisationens resurser. 

 

 

SIAP erbjuder tjänster inom:

 

  • Rekrytering och personbedömning

  • Psykologiska bedömningar och utredningar

  • Organisation och utveckling

  • Utbildning, workshops och föreläsningar

 

Uppdragsgivare och samarbetspartners